Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Beth yw gofal preswyl ac a fydd yn rhaid i mi dalu?

 1. Beth yw gofal preswyl ac a fydd yn rhaid i mi dalu?
 2. Beth yw cyfalaf a sut y mae’r awdurdod lleol yn asesu hyn?
 3. Sut y bydd yr awdurdod lleol yn asesu fy incwm?
 4. Beth yw’r uchafswm y bydd rhaid i mi dalu?
 5. Beth yw ffioedd atodol?
 6. Beth yw’r Cytundebau Talu Wedi’u Gohirio?
 7. Y Ddeddf Iechyd Meddwl ac ôl-ofal adran 117
 8. Beth os nad wyf yn medru fforddio’r ffioedd?
 9. Camau nesaf

What is residential care?

Os oes afiechyd meddwl arnoch, efallai y byddwch yn ei chanfod hi’n anodd byw yn eich cartref, hyd yn oed os ydych yn derbyn help neu gymorth. Efallai y byddwch angen aros mewn llety gofal preswyl. Mae’r math hwn o lety yn cael ei alw’n ‘gartref gofal’.

Rydych yn medru derbyn gofal drwy’r dydd a’r nos os ydych yn byw mewn cartref gofal. Mae yna fathau gwahanol o gartrefi gofal er mwyn cynorthwyo anghenion gwahanol. Mae’r cartref gofal yr ydych yn byw ynddo yn dibynnu ar bethau megis eich oedran neu’ch angen.

Mae yna fathau gwahanol o gartrefi gofal er mwyn cynorthwyo anghenion gwahanol. Mae’r cartref gofal yr ydych yn byw ynddo yn dibynnu ar bethau megis eich oedran neu’ch angen.

Os yw eich awdurdod lleol yn penderfynu eich bod angen gofal preswyl, efallai y byddant yn codi tâl os ydych yn medru talu am y gwasanaethau yma.   Bydd yr awdurdod lleol yn cynnal asesiad ariannol. Mae hyn yn cael ei adnabod fel asesiad prawf modd. Bydd hyn yn cadarnhau faint y bydd rhaid i chi dalu tuag at gost y cartref gofal. Byddant yn eich asesu fel unigolyn. Mae hyn yn golygu na fyddant yn ystyried incwm eich partner. Bydd angen i chi roi gwybodaeth i’r awdurdod lleol am yr arian sydd gennych.

Efallai y bydd yr awdurdod lleol yn defnyddio rheolau gwahanol os ydych angen llety am gyfnod byr.

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Beth yw gofal preswyl ac a fydd yn rhaid i mi dalu?
 2. Beth yw cyfalaf a sut y mae’r awdurdod lleol yn asesu hyn?
 3. Sut y bydd yr awdurdod lleol yn asesu fy incwm?
 4. Beth yw’r uchafswm y bydd rhaid i mi dalu?
 5. Beth yw ffioedd atodol?
 6. Beth yw’r Cytundebau Talu Wedi’u Gohirio?
 7. Y Ddeddf Iechyd Meddwl ac ôl-ofal adran 117
 8. Beth os nad wyf yn medru fforddio’r ffioedd?
 9. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau