Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Camau nesaf

 1. Beth yw gofal iechyd meddwl preifat?
 2. Pam fyddem yn dewis mynd yn breifat?
 3. Sut wyf yn cael mynediad at ofal iechyd meddwl preifat?
 4. Sut wyf yn talu am ofal iechyd meddwl preifat?
 5. Beth yw fy hawliau?
 6. Camau nesaf

Dylech nawr feddu ar ddealltwriaeth fwy eglur o’r opsiynau o ran triniaeth sydd yn berthnasol i iechyd meddwl. Dyma rai adnoddau pellach i chi eu gwyntyllu os ydych am ddysgu mwy am y pwnc hwn.

 1. Cysylltiadau defnyddiol

Cysylltiadau defnyddiol

Gwasanaeth Cyngor ar Arian

Rydych yn medru defnyddio gwefan y Gwasanaeth Cyngor ar Arian er mwyn caael cyngor am faterion eraill yn ymwneud gyda dyledion.

Cyfeiriad - 120 Holborn, London EC1N 2TD

Ffôn - 0800 138 7777

(Dydd Llun i Dydd Gwener (9 a.m. i 6 p.m.))

Turn2us

Elusen genedlaethol sydd yn helpu pobl sydd yn profi caledi ariannol i gael mynediad at fudd-daliadau lles, grantiau elusennnol a gwasanaethau cymorth.

Cyfeiriad - 200 Shepherds Bush Road, London W6 7NL

Ffôn - 0808 802 2000

Llinell gymorth am ddim
(09:00 – 17:30 Dydd Llun - Dydd Gwener)

Cyngor Ar Bopeth

Mae Cyngor Ar Bopeth yn rhwydwaith o 316 o elusennau annibynnol ar y Mae gwe-sgwrs ar gael ar y wefan.

Ffôn - 0800 144 8848

Yr un fath â chostau sy'n galw 01 neu 02 ar gyfer llinell dir

Hafal

Hafal yw prif elusen Cymru sydd yn gweithio i bobl ag afiechyd meddwl difrifol a'u gofalwyr. Yn gwasanaethu Cymru gyfan, mae Hafal yn fudiad sydd yn cael ei reoli gan y bobl yr ydym yn cefnogi; unigolion sydd â'u bywydau wedi eu heffeithio gan afiechyd meddwl.

Cyfeiriad - Unit B3, Lakeside Technology Park, Phoenix Way, Llansamlet, Swansea, SA7 9FE

Ffôn - 01792 816 600/832 400

SaneLine

Yn cynnig cymorth emosiynol arbenigol rhwng 6am ac 11pm bob dydd. Ac rydych hefyd yn medru ebostio drwy'r wefan.

Cyfeiriad - Head Office SANE, St. Mark's Studios, 14 Chillingworth Road, Islington, London, N7 8QJ.

Ffôn - 0300 304 7000

(4pm – 10pm pob dydd.)

O fewn y pwnc hwn

 1. Beth yw gofal iechyd meddwl preifat?
 2. Pam fyddem yn dewis mynd yn breifat?
 3. Sut wyf yn cael mynediad at ofal iechyd meddwl preifat?
 4. Sut wyf yn talu am ofal iechyd meddwl preifat?
 5. Beth yw fy hawliau?
 6. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau