Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Beth yw gofal iechyd meddwl preifat?

 1. Beth yw gofal iechyd meddwl preifat?
 2. Pam fyddem yn dewis mynd yn breifat?
 3. Sut wyf yn cael mynediad at ofal iechyd meddwl preifat?
 4. Sut wyf yn talu am ofal iechyd meddwl preifat?
 5. Beth yw fy hawliau?
 6. Camau nesaf

Mae gofal iechyd preifat yn golygu talu y tu hwnt i’r GIG am y gwasanaethau iechyd yr ydych yn eu dymuno.

O ran gofal iechyd meddwl, mae hyn yn medru golygu:

 • Derbyn asesiad neu ‘ymgynghoriad’ iechyd meddwl sydd yn medru arwain at ddiagnosis neu gynllun triniaeth,
 • Derbyn cwnsela neu therapi,
 • Derbyn triniaeth arbenigol, ac
 • Aros mewn uned adsefydlu arbenigol neu ysbyty.

Rydych dal yn medru derbyn gofal o’r GIG os ydych yn penderfynu talu am iechyd preifat ychwanegol. Rydych dal yn debygol o dderbyn triniaeth GIG mewn argyfwng neu os oes rhaid i chi gael eich cadw yn yr ysbyty o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl 1983.

Rydych dal yn medru derbyn gofal o’r GIG os ydych yn penderfynu talu am iechyd preifat ychwanegol.

Os ydych yn talu am ymgynghoriad preifat, mae modd i chi gael mynediad cynt at ofal drwy'r GIG.

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Beth yw gofal iechyd meddwl preifat?
 2. Pam fyddem yn dewis mynd yn breifat?
 3. Sut wyf yn cael mynediad at ofal iechyd meddwl preifat?
 4. Sut wyf yn talu am ofal iechyd meddwl preifat?
 5. Beth yw fy hawliau?
 6. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau