Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Sut allaf wneud cais?

 1. Beth yw’r LCCh
 2. Sut allaf wneud cais?
 3. Beth yw’r Asesiad Gallu i Weithio?
 4. Beth yw’r grwpiau o LCCh
 5. Beth yw Rhaglen Waith?
 6. Pa waith y mae hawl gennyf ei wneud tra’n derbyn LCCh?
 7. A wyf yn medru apelio os ydw i'n credu bod y penderfyniad am y LCCh yn anghywir ?
 8. Camau nesaf

Gallwch ffonio’r Ganolfan Byd Gwaith ar 0800 055 6688 er mwyn dechrau eich cais.

Canolfan Byd Gwaith

0800 055 6688

Bydd cynghorydd yn gofyn am y wybodaeth ganlynol a rhai cwestiynau mwy manwl eraill:

 • Enw, cyfeiriad, dyddiad geni a rhifau ffȏn
 • Rhif yswiriant cenedlaethol
 • Manylion morgais neu landlordiaid
 • Manylion treth cyngor
 • Esboniad byr o’ch afiechyd neu’ch anabledd
 • Enw, cyfeiriad a rhif ffȏn eich Meddyg Teulu
 • Manylion unrhyw fudd-daliadau eraill yr ydych yn eu hawlio
 • Manylion unrhyw waith yr ydych wedi ei wneud
 • Manylion cyfrif banc.

Bydd angen ‘nodyn ffitrwydd’ arnoch o’ch Meddyg Teulu er mwyn dechrau eich cais.

Os nad ydych am wneud cais dros y ffȏn, mae modd i chi fynd i’r Adran Waith a Phensiynau i ddanfon ffurflen atoch neu mae modd lawrlwytho copi ar-lein cyn mynd â’r ffurflen i’r swyddfa Ganolfan Byd Gwaith. Y ffurflen ESA1 yw hon ac mae modd ei lawrlwytho.  

Mae gofalwr, ffrind neu berthynas yn medru ffonio’r Adran Waith a Phensiynau neu’n medru llenwi’r ffurflen ar eich rhan os ydych angen cymorth ond bydd angen i chi fod yno gyda hwy pan fyddant yn ffonio er mwyn rhoi caniatâd iddynt siarad ar eich rhan.

Mae gofalwr, ffrind neu berthynas yn medru ffonio’r Adran Waith a Phensiynau neu’n medru llenwi’r ffurflen ar eich rhan os ydych angen cymorth

Mewn rhai ardaloedd, rhaid i chi hawlio budd-dal newydd o’r enw Credyd Cynhwysol yn hytrach na LCCh yn ymwneud ag incwm

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Beth yw’r LCCh
 2. Sut allaf wneud cais?
 3. Beth yw’r Asesiad Gallu i Weithio?
 4. Beth yw’r grwpiau o LCCh
 5. Beth yw Rhaglen Waith?
 6. Pa waith y mae hawl gennyf ei wneud tra’n derbyn LCCh?
 7. A wyf yn medru apelio os ydw i'n credu bod y penderfyniad am y LCCh yn anghywir ?
 8. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau