Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Camau nesaf

 1. Trosolwg
 2. Beth yw’r LCCh
 3. Sut allaf wneud cais?
 4. Beth yw’r Asesiad Gallu i Weithio?
 5. Beth yw’r grwpiau o LCCh
 6. Beth yw Rhaglen Waith?
 7. Pa waith y mae hawl gennyf ei wneud tra’n derbyn LCCh?
 8. A wyf yn medru apelio os ydw i'n credu bod y penderfyniad am y LCCh yn anghywir ?
 9. Camau nesaf

 1. Cysylltiadau defnyddiol
 2. Dal yn chwilio am help?

Cysylltiadau defnyddiol

Cyngor Ar Bopeth

Mae Cyngor Ar Bopeth yn rhwydwaith o 316 o elusennau annibynnol ar y Mae gwe-sgwrs ar gael ar y wefan.

Ffôn - 03444 111 444

Yr un fath â chostau sy'n galw 01 neu 02 ar gyfer llinell dir

Turn2us

Elusen genedlaethol sydd yn helpu pobl sydd yn profi caledi ariannol i gael mynediad at fudd-daliadau lles, grantiau elusennnol a gwasanaethau cymorth.

Cyfeiriad - 200 Shepherds Bush Road, London W6 7NL

Ffôn - 0808 802 2000

Llinell gymorth am ddim
(09:00 – 17:30 Dydd Llun - Dydd Gwener)

O fewn y pwnc hwn

 1. Trosolwg
 2. Beth yw’r LCCh
 3. Sut allaf wneud cais?
 4. Beth yw’r Asesiad Gallu i Weithio?
 5. Beth yw’r grwpiau o LCCh
 6. Beth yw Rhaglen Waith?
 7. Pa waith y mae hawl gennyf ei wneud tra’n derbyn LCCh?
 8. A wyf yn medru apelio os ydw i'n credu bod y penderfyniad am y LCCh yn anghywir ?
 9. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau