Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Beth yw’r grwpiau o LCCh

 1. Beth yw’r LCCh
 2. Sut allaf wneud cais?
 3. Beth yw’r Asesiad Gallu i Weithio?
 4. Beth yw’r grwpiau o LCCh
 5. Beth yw Rhaglen Waith?
 6. Pa waith y mae hawl gennyf ei wneud tra’n derbyn LCCh?
 7. A wyf yn medru apelio os ydw i'n credu bod y penderfyniad am y LCCh yn anghywir ?
 8. Camau nesaf

Mae’r Adran Waith a Phensiynau yn medru gwneud tri phenderfyniad am eich cais am LCCh:

 • Rhoi’r LCCh i chi a’ch gosod yn y grŵp gweithgaredd yn ymwneud â gwaith,
 • Rhoi’r LCCh i chi a’ch gosod yn y grŵp cymorth, neu
 • Penderfynu eich bod yn ffit i weithio ac ni ddylech dderbyn LCCh.
Mae’r Adran Waith a Phensiynau yn medru gwneud tri phenderfyniad am eich cais am LCCh

Grŵp gweithgaredd yn ymwneud gyda gwaith

 • Rhaid i chi fynd o leiaf i un cyfweliad yn ffocysu ar waith.
 • Rhaid i chi gymryd rhan yn y Rhaglen Waith.
 • Byddwch yn derbyn llai o arian os ydych yn y grŵp cymorth.
 • Byddwch ond yn derbyn LCCh sy’n seiliedig ar incwm, am gyfnod o flwyddyn unig.

Grŵp Cymorth

 • Nid oes rhaid i chi fynd i gyfweliadau neu gymryd rhan yn y Rhaglen Waith.
 • Os ydych yn derbyn LCCh yn seiliedig ar gyfraniadau, mae modd i chi dderbyn hyn ar yr amod eich bod yn cwrdd â’r meini prawf am y grŵp cymorth.
 • Byddwch yn derbyn swm ychwanegol o arian ar ben y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth o bedwaredd wythnos ar ddeg eich cais. Os yw’n cymryd fwy o amser i’r Adran Waith a Phensiynau i benderfynu pa grŵp y dylech fod yn rhan ohono, byddant yn ôl-ddyddio’r arian.

 

 

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Beth yw’r LCCh
 2. Sut allaf wneud cais?
 3. Beth yw’r Asesiad Gallu i Weithio?
 4. Beth yw’r grwpiau o LCCh
 5. Beth yw Rhaglen Waith?
 6. Pa waith y mae hawl gennyf ei wneud tra’n derbyn LCCh?
 7. A wyf yn medru apelio os ydw i'n credu bod y penderfyniad am y LCCh yn anghywir ?
 8. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau