Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

A wyf yn medru apelio os ydw i'n credu bod y penderfyniad am y LCCh yn anghywir ?

 1. Beth yw’r LCCh
 2. Sut allaf wneud cais?
 3. Beth yw’r Asesiad Gallu i Weithio?
 4. Beth yw’r grwpiau o LCCh
 5. Beth yw Rhaglen Waith?
 6. Pa waith y mae hawl gennyf ei wneud tra’n derbyn LCCh?
 7. A wyf yn medru apelio os ydw i'n credu bod y penderfyniad am y LCCh yn anghywir ?
 8. Camau nesaf

Rydych yn medru gofyn i’r Adran Waith a Phensiynau i ystyried eich cais eto os ydynt yn datgan na ddylech fod yn derbyn Lwfans Cyflogaeth a Chymorth neu os dylech fod yn y grŵp gweithgaredd yn ymwneud â gwaith pan eich bod yn credu y dylech fod yn y grŵp cymorth.

Rydych yn medru gofyn i’r Adran Waith a Phensiynau i ystyried eich cais eto os ydynt yn datgan na ddylech fod yn derbyn Lwfans Cyflogaeth a Chymorth neu os dylech fod yn y grŵp gweithgaredd yn ymwneud â gwaith pan eich bod yn credu y dylech fod yn y grŵp cymorth.

Mae hyn yn cael ei alw’n ‘ailystyriaeth gorfodol’. Mae yna fis gennych o ddyddiad y penderfyniad i ofyn am ailystyriaeth gorfodol. Rhaid i chi ofyn am ailystyriaeth gorfodol cyn medru apelio. Os ydych yn apelio, bydd tribiwnlys annibynnol yn penderfynu a yw’r Adran Waith a Phensiynau wedi gwneud y penderfyniad cywir.

 

 

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Beth yw’r LCCh
 2. Sut allaf wneud cais?
 3. Beth yw’r Asesiad Gallu i Weithio?
 4. Beth yw’r grwpiau o LCCh
 5. Beth yw Rhaglen Waith?
 6. Pa waith y mae hawl gennyf ei wneud tra’n derbyn LCCh?
 7. A wyf yn medru apelio os ydw i'n credu bod y penderfyniad am y LCCh yn anghywir ?
 8. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau