Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Beth yw cyllideb bersonol?

 1. Beth yw gofal cymdeithasol ac a fydd rhaid i mi dalu?
 2. Beth yw cyllideb bersonol?
 3. A fydd rhaid i mi dalu os yw Adran 117 yn berthnasol i mi?
 4. Beth os wyf nad yn medru fforddio talu?
 5. A wyf yn medru cwyno am y ffioedd?
 6. Taliadau Uniongyrchol
 7. Camau nesaf
Dyma’r arian yr ydych yn derbyn gan wasanaethau cymdeithasol er mwyn gwario ar y gwasanaethau yr ydych yn eu dymuno.

Pan eich bod yn meddu ar gynllun gofal a chymorth, byddwch yn derbyn cyllideb bersonol. Dyma’r arian yr ydych yn derbyn gan wasanaethau cymdeithasol er mwyn gwario ar y gwasanaethau yr ydych yn eu dymuno. Bydd eich cyllideb bersonol yn esbonio:

 • Cost eich gofal
 • Faint y bydd rhaid i chi dalu am eich gofal, a
 • Faint y bydd eich awdurdod lleol yn talu am eich gofal.

Mae’r rheolau sy’n ymwneud ag awdurdodau lleol yn rhoi arian i chi am eich cyllideb bersonol yr un peth â’r rheolau o ran ffioedd. Unwaith y maent wedi asesu eich anghenion ac wedi penderfynu ar eich cyllideb bersonol, byddant yn dewis a oes angen i chi dalu unrhyw beth. Dylai’r awdurdod lleol adolygu eich cynllun chwech i wyth wythnos ar ôl i chi ei arwyddo ac yna bob 12 mis.

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Beth yw gofal cymdeithasol ac a fydd rhaid i mi dalu?
 2. Beth yw cyllideb bersonol?
 3. A fydd rhaid i mi dalu os yw Adran 117 yn berthnasol i mi?
 4. Beth os wyf nad yn medru fforddio talu?
 5. A wyf yn medru cwyno am y ffioedd?
 6. Taliadau Uniongyrchol
 7. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau