Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

A fydd rhaid i mi dalu os yw Adran 117 yn berthnasol i mi?

 1. Beth yw gofal cymdeithasol ac a fydd rhaid i mi dalu?
 2. Beth yw cyllideb bersonol?
 3. A fydd rhaid i mi dalu os yw Adran 117 yn berthnasol i mi?
 4. Beth os wyf nad yn medru fforddio talu?
 5. A wyf yn medru cwyno am y ffioedd?
 6. Taliadau Uniongyrchol
 7. Camau nesaf
Os ydych o dan adran 117, byddwch yn derbyn gwasanaethau ôl-ofal yn rhad ac am ddim.

Rydych o dan adran 117 os ydych wedi eich rhyddhau o adrannau penodol o Ddeddf Iechyd Meddwl 1983. Os ydych o dan adran 117, byddwch yn derbyn gwasanaethau ôl-ofal yn rhad ac am ddim. Yr awdurdod lleol neu’r grŵp comisiynu clinigol ble ydych yn byw fydd yn gyfrifol am eich ôl-ofal. Os nad oeddech wedi byw mewn llety arferol cyn mynd i’r ysbyty, yr awdurdod lleol lle y mae eich ysbyty fydd yn gyfrifol.

 

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Beth yw gofal cymdeithasol ac a fydd rhaid i mi dalu?
 2. Beth yw cyllideb bersonol?
 3. A fydd rhaid i mi dalu os yw Adran 117 yn berthnasol i mi?
 4. Beth os wyf nad yn medru fforddio talu?
 5. A wyf yn medru cwyno am y ffioedd?
 6. Taliadau Uniongyrchol
 7. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau