Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Beth os wyf nad yn medru fforddio talu?

 1. Beth yw gofal cymdeithasol ac a fydd rhaid i mi dalu?
 2. Beth yw cyllideb bersonol?
 3. A fydd rhaid i mi dalu os yw Adran 117 yn berthnasol i mi?
 4. Beth os wyf nad yn medru fforddio talu?
 5. A wyf yn medru cwyno am y ffioedd?
 6. Taliadau Uniongyrchol
 7. Camau nesaf
Dylech ddweud wrth yr awdurdod lleol os ydych yn teimlo nad ydych yn medru fforddio talu’r ffioedd.

Dylech ddweud wrth yr awdurdod lleol os ydych yn teimlo nad ydych yn medru fforddio talu’r ffioedd. Rydych yn medru dweud wrth y person a wnaeth gynnal yr asesiad a gofyn iddo ei adolygu. Ni ddylai’r awdurdod lleol gofyn i chi dalu mwy nag ydych yn medru fforddio talu. Rydych yn medru cwblhau taflen gyllideb fel tystiolaeth er mwyn dangos nad ydych yn medru fforddio talu’r ffioedd.

 

 

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Beth yw gofal cymdeithasol ac a fydd rhaid i mi dalu?
 2. Beth yw cyllideb bersonol?
 3. A fydd rhaid i mi dalu os yw Adran 117 yn berthnasol i mi?
 4. Beth os wyf nad yn medru fforddio talu?
 5. A wyf yn medru cwyno am y ffioedd?
 6. Taliadau Uniongyrchol
 7. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau