Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Grwpiau Cymorth

  1. Ble allaf gael cymorth ar gyfer iechyd meddwl?
  2. Gofal Cymdeithasol
  3. Pa wasanaethau gofal cymdeithasol sydd ar gael?
  4. Grwpiau Cymorth
  5. Camau nesaf

Going to a support group for mental health problems

Mae yna nifer o Elusennau Iechyd Meddwl sydd yn medru cynnig help a chyngor pellach o ran y grwpiau cymorth a’r fforymau ar-lein yn eich ardal. Dylai eich Meddyg Teulu hefyd fod yn medru eich cyfeirio at y grwpiau cymorth lleol.

Dylai eich Meddyg Teulu hefyd fod yn medru eich cyfeirio at y grwpiau cymorth lleol.

 

Gallwch ofyn i’ch Meddyg Teulu neu’ch tim therapïau seicolegol lleol am grwpiau cymorth iselder yn eich ardal.

Mae Amser i Newid yn fudiad cymdeithasol sydd yn newid sut y mae pobl yn ystyried ac yn ymddwyn o ran iechyd meddwl. 

Ni yw Mind, sef yr elusen iechyd meddwl. Rydym yma er mwyn sicrhau nad oes neb yn wynebu problem iechyd meddwl ar ben ei hun. 

Mae SANE yn un o brif elusennau iechyd meddwl y DU sydd yn ceisio gwella ansawdd bywyd unrhyw un sydd wedi ei effeithio gan afiechyd meddwl – gan gynnwys teulu, ffrindiau a gofalwyr.

Elfennau allweddol o Gymorth gan Gyfoedion mewn iechyd meddwl

Mae Cymorth Iechyd Meddwl yn brosiect sydd yn cael ei reoli gan yr Elusen Iechyd Meddwl, New Horizons.

Llinellau cymorth iechyd meddwl gyda rhwydwaith o grwpiau hunangymorth, gwybodaeth a chymorth.

Ymunwch gyda Grŵp Iselder.

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

  1. Ble allaf gael cymorth ar gyfer iechyd meddwl?
  2. Gofal Cymdeithasol
  3. Pa wasanaethau gofal cymdeithasol sydd ar gael?
  4. Grwpiau Cymorth
  5. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau