Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Llythyron enghreifftiol

 1. Trosolwg
 2. Beth yw ailystyriaeth gorfodol?
 3. Nid oes dim amser ar ôl – os rhywbeth y gallaf ei wneud?
 4. Beth sydd yn digwydd i’m budd-daliadau yn ystod ailystyriaeth gorfodol ?
 5. Beth sydd yn digwydd i’m budd-daliadau ar ôl yr ailystyriaeth gorfodol?
 6. Llythyron enghreifftiol
 7. Camau nesaf

Mae yna ddau lythyr enghreifftiol y mae modd i chi ddefnyddio er mwyn gofyn i’ch gweithwyr gofal iechyd proffesiynol am dystiolaeth er mwyn cefnogi eich ailystyriaeth gorfodol. Mae’r cyntaf yn medru helpu gyda’r penderfyniad am y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (LCCh) ac mae’r ail yn medru helpu gyda Thaliadau Annibynnol Personol (TAP).

 

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Trosolwg
 2. Beth yw ailystyriaeth gorfodol?
 3. Nid oes dim amser ar ôl – os rhywbeth y gallaf ei wneud?
 4. Beth sydd yn digwydd i’m budd-daliadau yn ystod ailystyriaeth gorfodol ?
 5. Beth sydd yn digwydd i’m budd-daliadau ar ôl yr ailystyriaeth gorfodol?
 6. Llythyron enghreifftiol
 7. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau