Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Wedi'i diweddaru ddiwethaf:
19/10/2018

Gwneud trefniadau ar gyfer y tribiwnlys

 1. Y broses apêl
 2. Paratoi eich apêl
 3. Cyflwyno eich dadl yn ysgrifenedig
 4. Gwneud trefniadau ar gyfer y tribiwnlys
 5. Mynd i’r gwrandawiad
 6. Cyngor ar gyfer cynrychioli eich hun
 7. A wyf yn medru apelio yn erbyn penderfyniad am fy nghymorth treth cyngor neu fudd-dal?
 8. Llythyr enghreifftiol ar gyfer gwneud cais am dystiolaeth
 9. Camau nesaf

Os hoffech fod ffrind, gofalwr neu berthynas yn dod gyda chi i’r tribiwnlys, gofynnwch iddynt hwy rai wythnosau o flaen llaw fel eu bod yn medru sicrhau eu bod ar gael.

Os ydych angen cyfieithydd neu os oes unrhyw broblemau cyfathrebu gennych, nodwch hyn ar y ffurflen apêl neu dylech ddweud wrth y tribiwnlys rhai wythnosau cyn eich gwrandawiad er mwyn trefnu cymorth.

 

Os ydych angen cyfieithydd neu os oes unrhyw broblemau cyfathrebu gennych, nodwch hyn ar y ffurflen apêl neu dylech ddweud wrth y tribiwnlys rhai wythnosau cyn eich gwrandawiad er mwyn trefnu cymorth.

Mae’n bwysig eich bod yn cynllunio sut ydych yn mynd i deithio i’r tribiwnlys. Sicrhewch eich bod yn gwybod lleoliad y tribiwnlys a sut y byddwch yn teithio yno.

Rhannwch yr erthygl hon

O fewn y pwnc hwn

 1. Y broses apêl
 2. Paratoi eich apêl
 3. Cyflwyno eich dadl yn ysgrifenedig
 4. Gwneud trefniadau ar gyfer y tribiwnlys
 5. Mynd i’r gwrandawiad
 6. Cyngor ar gyfer cynrychioli eich hun
 7. A wyf yn medru apelio yn erbyn penderfyniad am fy nghymorth treth cyngor neu fudd-dal?
 8. Llythyr enghreifftiol ar gyfer gwneud cais am dystiolaeth
 9. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau