Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Camau nesaf

 1. Y broses apêl
 2. Paratoi eich apêl
 3. Cyflwyno eich dadl yn ysgrifenedig
 4. Gwneud trefniadau ar gyfer y tribiwnlys
 5. Mynd i’r gwrandawiad
 6. Cyngor ar gyfer cynrychioli eich hun
 7. A wyf yn medru apelio yn erbyn penderfyniad am fy nghymorth treth cyngor neu fudd-dal?
 8. Llythyr enghreifftiol ar gyfer gwneud cais am dystiolaeth
 9. Camau nesaf

 1. Cysylltiadau defnyddiol
 2. Dal yn chwilio am help?

Cysylltiadau defnyddiol

Gwasanaeth Tribiwnlys Prisio

Mae'r tribiwnlys prisio yn gorff apeliadau annibynnol i ddinasyddion ei ddefnyddio pan yn herio penderfyniadau yr Asiantaeth Swyddfa Gwerthuso neu'r cynghorau lleol sydd yn ymwneud gyda threth cyngor neu gyfraddau busnes.

Cyfeiriad - 2nd Floor, 120 Leman Street, London, E1 8EU

Ffôn - 0300 123 2035

Gwasanaeth Cyngor ar Arian

Rydych yn medru defnyddio gwefan y Gwasanaeth Cyngor ar Arian er mwyn caael cyngor am faterion eraill yn ymwneud gyda dyledion.

Cyfeiriad - 120 Holborn, London EC1N 2TD

Ffôn - 0800 138 7777

(Dydd Llun i Dydd Gwener 9am i 6pm a Dydd Sadwrn 8am i 6pm)

Hafal

Hafal yw prif elusen Cymru sydd yn gweithio i bobl ag afiechyd meddwl difrifol a'u gofalwyr. Yn gwasanaethu Cymru gyfan, mae Hafal yn fudiad sydd yn cael ei reoli gan y bobl yr ydym yn cefnogi; unigolion sydd â'u bywydau wedi eu heffeithio gan afiechyd meddwl.

Cyfeiriad - Unit B3, Lakeside Technology Park, Phoenix Way, Llansamlet, Swansea, SA7 9FE

Ffôn - 01792 816 600/832 400

Gwasanaeth Tribiwnlys Prisio Cymru - Gogledd Cymru

Yn darparu gwybodaeth i bobl sydd yn defnyddio, neu sydd â diddordeb yn gweithio i Wasanaeth Tribiwnlys Prisio Cymru.

Cyfeiriad - Government Buildings Block A (L1), Sarn Mynach, LLandudno Junction, LL31 9RZ

Ffôn - 03000 625 350

Gwasanaeth Tribiwnlys Prisio Cymru - Gorllewin Cymru

Yn darparu gwybodaeth i bobl sydd yn defnyddio, neu sydd â diddordeb yn gweithio i Wasanaeth Tribiwnlys Prisio Cymru.

Cyfeiriad - Llys y Ddraig, Penllergaer Business Park Swansea SA4 9NX

Ffôn - 03000 254530

Gwasanaeth Tribiwnlys Prisio Cymru - Dwyrain Cymru

Yn darparu gwybodaeth i bobl sydd yn defnyddio, neu sydd â diddordeb yn gweithio i Wasanaeth Tribiwnlys Prisio Cymru.

Cyfeiriad - 22 Gold Tops, Newport, South Wales NP20 4PG

Ffôn - 01633 266367

O fewn y pwnc hwn

 1. Y broses apêl
 2. Paratoi eich apêl
 3. Cyflwyno eich dadl yn ysgrifenedig
 4. Gwneud trefniadau ar gyfer y tribiwnlys
 5. Mynd i’r gwrandawiad
 6. Cyngor ar gyfer cynrychioli eich hun
 7. A wyf yn medru apelio yn erbyn penderfyniad am fy nghymorth treth cyngor neu fudd-dal?
 8. Llythyr enghreifftiol ar gyfer gwneud cais am dystiolaeth
 9. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau