Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Camau nesaf

 1. Y broses apêl
 2. Paratoi eich apêl
 3. Cyflwyno eich dadl yn ysgrifenedig
 4. Gwneud trefniadau ar gyfer y tribiwnlys
 5. Mynd i’r gwrandawiad
 6. Cyngor ar gyfer cynrychioli eich hun
 7. A wyf yn medru apelio yn erbyn penderfyniad am fy nghymorth treth cyngor neu fudd-dal?
 8. Llythyr enghreifftiol ar gyfer gwneud cais am dystiolaeth
 9. Camau nesaf

 1. Cysylltiadau defnyddiol

Cysylltiadau defnyddiol

Gwasanaeth Tribiwnlys Prisio

Mae'r tribiwnlys prisio yn gorff apeliadau annibynnol i ddinasyddion ei ddefnyddio pan yn herio penderfyniadau yr Asiantaeth Swyddfa Gwerthuso neu'r cynghorau lleol sydd yn ymwneud gyda threth cyngor neu gyfraddau busnes.

Cyfeiriad - 2nd Floor, 120 Leman Street, London, E1 8EU

Ffôn - 0300 123 2035

Gwasanaeth Cyngor ar Arian

Rydych yn medru defnyddio gwefan y Gwasanaeth Cyngor ar Arian er mwyn caael cyngor am faterion eraill yn ymwneud gyda dyledion.

Cyfeiriad - 120 Holborn, London EC1N 2TD

Ffôn - 0800 138 7777

(Dydd Llun i Dydd Gwener (9 a.m. i 6 p.m.))

Hafal

Hafal yw prif elusen Cymru sydd yn gweithio i bobl ag afiechyd meddwl difrifol a'u gofalwyr. Yn gwasanaethu Cymru gyfan, mae Hafal yn fudiad sydd yn cael ei reoli gan y bobl yr ydym yn cefnogi; unigolion sydd â'u bywydau wedi eu heffeithio gan afiechyd meddwl.

Cyfeiriad - Unit B3, Lakeside Technology Park, Phoenix Way, Llansamlet, Swansea, SA7 9FE

Ffôn - 01792 816 600/832 400

Gwasanaeth Tribiwnlys Prisio Cymru - Gogledd Cymru

Yn darparu gwybodaeth i bobl sydd yn defnyddio, neu sydd â diddordeb yn gweithio i Wasanaeth Tribiwnlys Prisio Cymru.

Cyfeiriad - Government Buildings Block A (L1), Sarn Mynach, LLandudno Junction, LL31 9RZ

Ffôn - 03000 625 350

Gwasanaeth Tribiwnlys Prisio Cymru - Gorllewin Cymru

Yn darparu gwybodaeth i bobl sydd yn defnyddio, neu sydd â diddordeb yn gweithio i Wasanaeth Tribiwnlys Prisio Cymru.

Cyfeiriad - Llys y Ddraig, Penllergaer Business Park Swansea SA4 9NX

Ffôn - 03000 254530

Gwasanaeth Tribiwnlys Prisio Cymru - Dwyrain Cymru

Yn darparu gwybodaeth i bobl sydd yn defnyddio, neu sydd â diddordeb yn gweithio i Wasanaeth Tribiwnlys Prisio Cymru.

Cyfeiriad - 22 Gold Tops, Newport, South Wales NP20 4PG

Ffôn - 01633 266367

O fewn y pwnc hwn

 1. Y broses apêl
 2. Paratoi eich apêl
 3. Cyflwyno eich dadl yn ysgrifenedig
 4. Gwneud trefniadau ar gyfer y tribiwnlys
 5. Mynd i’r gwrandawiad
 6. Cyngor ar gyfer cynrychioli eich hun
 7. A wyf yn medru apelio yn erbyn penderfyniad am fy nghymorth treth cyngor neu fudd-dal?
 8. Llythyr enghreifftiol ar gyfer gwneud cais am dystiolaeth
 9. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau