Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Pwyntiau allweddol y pwnc hwn

  1. Mae ymchwil yn dangos fod hanner y rhai hynny sydd yn profi problemau dyled hefyd yn meddu ar broblem iechyd meddwl
  2. Mae un ym mhob pedwar person sydd â phroblem iechyd meddwl hefyd mewn dyled
  3. Mae pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl deirgwaith yn fwy tebygol o brofi problemau dyled o gymharu ag eraill
  4. I’r rhai hynny sydd mewn trafferth ariannol, mae’n hawdd iawn dechrau pryderi a theimlo o dan straen am eich sefyllfa ariannol a dechrau ymatal rhag gwario ar bethau hanfodol megis bwyd neu wres neu weithgareddau cymdeithasol
  5. Mae problemau iechyd meddwl hefyd yn medru arwain at ddiymadferthedd neu orbryder, ac mae hyn yn golygu eich bod yn cael trafferth yn rheoli arian.

O fewn y pwnc hwn

  1. Trosolwg
  2. Sut y mae trafferthion yn ariannol yn medru arwain at broblemau iechyd meddwl?
  3. Sut y mae problemau iechyd meddwl yn medru golygu ei bod hi’n anodd rheoli arian?
  4. Ymchwil pellach
  5. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau