Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Pwyntiau allweddol y pwnc hwn

 1. Defnyddio cyllidebu i helpu rheoli eich arian ac iechyd meddwl.
 2. Mae trafferthion ariannol yn medru gwaethygu eich iechyd meddwl, dysgwch i arbed a rheoli eich arian.
 3. Mae yna nifer o gyfrifon banc gwahanol sydd yn medru cael eu defnyddio ar gyfer biliau hanfodol, cynilion a thaliadau rheolaidd.
 4. Efallai eich bod yn cael trafferth yn agor biliau ac ateb y ffon, ac mae cyngor ar gael.
 5. Mae cyfreithiau a chanllawiau ar gael ac yno i'ch amddiffyn chi os ydych yn agored i niwed neu'n dioddef gyda'ch iechyd meddwl.
 6. Mae yna nifer o fathau gwahanol o bolisiau yswiriant ar gael ac mae modd i chi gael cyngor pellach.
 7. Mae trefnu credyd yn medru bod yn beryglus, mae canfod gwybodaeth a siarad gyda rhywun yn bwysig cyn gwneud penderfyniad.
 8. Camau nesaf

O fewn y pwnc hwn

 1. Trosolwg
 2. Cyllidebu
 3. Rheoli arian
 4. Cyfrifon banc
 5. Tips Allweddol
 6. Codau Ymarfer a Chanllawiau
 7. Mudiadau sydd yn helpu
 8. Yswiriant
 9. Trefnu credyd
 10. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau