Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Pwyntiau allweddol y pwnc hwn

 1. Mae cynllunio o flaen llaw yn medru helpu sicrhau bod eich perthynas yn elwa o’r mwyaf o’u hetifeddiaeth.
 2. Mae etifeddiaeth yn medru effeithio ar hawl eich perthynas i dderbyn budd-daliadau. Mae’n medru golygu y bydd rhaid iddynt dalu tâl am wasanaethau gofal cymdeithasol. Mae trefnu ‘ymddiriedolaeth yn ôl disgresiwn’ yn medru helpu osgoi’r problemau yma.
 3. Mae ‘ymddiriedolaeth yn ôl disgresiwn’ yn golygu bod eich arian a’ch asedau yn cael eu trosglwyddo i ‘ymddiriedolwyr’ yn hytrach na’ch perthnasau. Bydd yr ymddiriedolwyr yn dal yr arian a’ch asedau mewn ymddiriedolaeth ar gyfer eich perthynas. Byddant yn medru gwneud penderfyniadau ynglŷn â pha bryd y dylai eich perthynas gael arian.
 4. Mae’n bosib i chi ysgrifennu eich ewyllys eich hun. Fodd bynnag, os yw pethau yn gymhleth neu os ydych yn dymuno trefnu ymddiriedolaeth, mae’n bwysig eich bod yn siarad gyda chyfreithiwr.

O fewn y pwnc hwn

 1. Trosolwg
 2. Sut wyf yn gwneud ewyllys?
 3. Beth os yw fy mherthynas yn etifeddu swm o arian?
 4. Beth yw ymddiriedolaethau yn ôl disgresiwn?
 5. Pwy sydd yn arbenigo mewn ymddiriedolaethau ac afiechyd meddwl?
 6. Sut wyf yn medru dod o hyd i gyfreithiwr?
 7. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau