Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Pwyntiau allweddol y pwnc hwn

 1. Mae rhai mudiadau yn darparu cyngor a help am ddim ac sy’n gyfrinachol. Nid oes rhaid i chi ddelio gyda dyledion ar ben eich hun.
 2. Sicrhewch fod eich incwm yn cael ei dalu i gyfrif banc na sydd yn gysylltiedig gyda’ch dyledion.
 3. Paratowch daflen ar gyfer eich cyllideb er mwyn cadarnhau faint ydych yn medru fforddio talu.
 4. Gwahanwch eich dyledion i mewn i’r hyn sydd yn flaenoriaeth a’r hyn na sydd yn flaenoriaeth – deliwch yn gyntaf gyda’r dyledion sydd yn flaenoriaeth.
 5. Os nad ydych yn talu eich dyledion sy’n flaenoriaeth, efallai y byddwch yn colli rhywbeth pwysig fel eich cartref neu danwydd.
 6. Os byddwch yn methu ad-daliad, ni fyddwch yn talu’r gyfradd a gytunwyd pan oeddech wedi cytuno ar delerau’r ddyled. Bydd hyn yn cael ei nodi ar eich ffeil hanes credyd.
 7. Dewch i ganfod mwy am yr opsiynau ynglŷn â delio gyda’ch dyledion a gofynnwch am help gan arbenigwr os oes angen.

O fewn y pwnc hwn

 1. Trosolwg
 2. Dyledion sy’n flaenoriaeth a dyledion na sy’n flaenoriaeth
 3. Cyfrifon banc a dyledion
 4. Llunio taflen gyllideb
 5. Negodi taliadau llai o ran eich dyledion
 6. Cynlluniau Rheoli Dyled Am Ddim
 7. Gorchymyn Gweinyddu
 8. Gorchymyn Rhyddhau o Ddyled
 9. Trefniant Gwirfoddol Unigol
 10. Methdaliad
 11. Dileu Dyledion
 12. A fyddaf yn cael fy 'nghosbrestru’?
 13. Beth mae credydwyr yn medru ei wneud os nad wyf yn talu?
 14. A ddylem ddweud wrth y credydwyr am fy iechyd meddwl?
 15. Sicrhau help gan gynghorydd arbenigol
 16. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau