Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Pwyntiau allweddol y pwnc hwn

 1. Os ydych yn sâl ac yn methu gwneud penderfyniad dros eich hun, os nid ‘ydych yn meddu ar y galluedd’ .
 2. Os yw benthyciwr yn gwybod nad ydych yn meddu ar y galluedd i fenthyg oddi wrthynt, nid oes hawl ganddynt i fenthyg arian i chi.
 3. Mae benthycwyr yn medru gwrthod benthyg arian i chi os oes ganddynt reswm da i feddwl.
 4. Mae yna ganllawiau sydd yn medru eich helpu chi ddangos pryd y mae benthyciwr wedi bod yn anghyfrifol.
 5. Rydych yn medru gwneud cwyn os nad ydych yn hapus gyda’r modd y mae benthyciwr wedi eich trin chi.
 6. Mae yna opsiynau ar gael ar gyfer delio gyda dyledion nad ydych yn medru eu talu.
 7. Mae yna gyfnod o 14 diwrnod gennych fel ’cyfnod callio’ er mwyn canslo eitemau yr ydych yn prynu ar-lein, dros y ffȏn neu drwy’r post.

O fewn y pwnc hwn

 1. Trosolwg
 2. A yw banc yn medru benthyg i mi pan wyf yn sâl?
 3. Beth yw ystyr ‘galluedd’?
 4. Mae help am ddim ar gael
 5. Beth ddylai banciau ei wneud er mwyn fy amddiffyn?
 6. Beth wyf yn medru ei wneud os nad wyf yn medru talu fy nyled?
 7. Sut wyf yn medru cwyno?
 8. A wyf yn medru dychwelyd pethau i mi eu prynu pan oeddwn yn sâl?
 9. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau