Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Pwyntiau allweddol y pwnc hwn

 1. Mae rhywun ond yn medru delio gyda’ch materion ariannol os ydych yn rhoi caniatâd ysgrifenedig iddynt neu os ydynt yn meddu ar yr awdurdod cyfreithiol i wneud hynny.
 2. Os ydych am gael help gan aelod teulu neu ffrind gyda thalu eich biliau, mae rhai biliau yn fwy pwysig nag eraill. Dylech sicrhau fod y taliadau blaenoriaeth yn cael eu gwneud (er enghraifft rhent, morgais, treth cyngor nwy a thrydan) cyn talu unrhyw daliadau na sydd yn flaenoriaeth (megis cardiau credyd neu fenthyciadau na sydd yn ddiogel).
 3. Mae ‘mandad trydydd parti’ neu lythyr awdurdod sydd wedi’i lofnodi yn rhoi’r hawl i’ch gofalwr ffrind neu berthynas, i reoli eich cyfrif banc ar eich rhan.
 4. Os ydych angen help yn hawlio neu’n casglu budd-daliadau, gallwch ddewis ffrind, perthynas neu ofalwyr yr ydych yn ymddiried ynddo i ddod yn ‘benodai’ i chi. Rydych yn medru caniatáu ‘Atwrneiaeth Arhosol’. Bydd hyn yn caniatáu iddynt wneud penderfyniadau pwysig am eich materion ariannol os ydych yn colli eich galluedd i wneud penderfyniadau am arian.
 5. Os ydych yn dod yn sâl iawn ac yn colli eich galluedd i wneud penderfyniadau am arian, mae gofalwr, ffrind, neu berthynas yn medru gwneud cais i’r Llys Gwarchod i ddod yn ‘Ddirprwy’ i chi.
 6. If you become very unwell and lose capacity to make decisions about your finances, a carer, friend or relative can apply to the Court of Protection to become your ‘Deputy’.

O fewn y pwnc hwn

 1. Trosolwg
 2. Deall eich opsiynau
 3. Siarad ar fy rhan
 4. Hawlio budd-daliadau
 5. Credydau Treth
 6. Beth yw Pŵer Atwrneiaeth Arhosol?
 7. Beth yw Dirprwy a apwyntir gan y Llys Gwarchod?
 8. Pa filiau sydd bwysicaf i’w talu’n gyntaf?
 9. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau