Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Pwyntiau allweddol y pwnc hwn

 1. Mae awdurdod lleol yn medru dewis codi tâl am y gwasanaethau gofal cymdeithasol ‘na sy’n rhai preswyl’.
 2. Mae ffioedd gofal cymdeithasol yn wahanol ar hyd a lled y wlad. Mae’r adran hon yn cynnig trosolwg o’r system ffioedd.
 3. Byddwch yn derbyn gwasanaethau ôl-ofal am ddim os ydych o dan ddeddf 117 o Ddeddf Iechyd Meddwl 1983.
 4. Os nad ydych yn hapus gyda’r tâl sydd yn cael ei godi gan yr awdurdod lleol, yna dylech ofyn am adolygiad o’ch amgylchiadau.
 5. Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 wedi amlinellu ffordd safonol i godi tâl.

O fewn y pwnc hwn

 1. Trosolwg
 2. Beth yw gofal cymdeithasol ac a fydd rhaid i mi dalu?
 3. Beth yw cyllideb bersonol?
 4. A fydd rhaid i mi dalu os yw Adran 117 yn berthnasol i mi?
 5. Beth os wyf nad yn medru fforddio talu?
 6. A wyf yn medru cwyno am y ffioedd?
 7. Taliadau Uniongyrchol
 8. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau