Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Pwyntiau allweddol y pwnc hwn

 1. Rhaid i’r awdurdod lleol godi tâl arnoch am wasanaethau gofal preswyl os ydych yn medru fforddio talu.
 2. Ni ddylent godi tâl arnoch am wasanaethau gofal preswyl os ydych yn derbyn ôl-ofal am ddim o dan adran 117 o Ddeddf Iechyd Meddwl 1983.
 3. Os ydych yn anhapus gyda’r tâl y mae’r awdurdod lleol yn codi, rydych yn medru gofyn am adolygiad neu gwyno.

O fewn y pwnc hwn

 1. Trosolwg
 2. Beth yw gofal preswyl ac a fydd yn rhaid i mi dalu?
 3. Beth yw cyfalaf a sut y mae’r awdurdod lleol yn asesu hyn?
 4. Sut y bydd yr awdurdod lleol yn asesu fy incwm?
 5. Beth yw’r uchafswm y bydd rhaid i mi dalu?
 6. Beth yw ffioedd atodol?
 7. Beth yw’r Cytundebau Talu Wedi’u Gohirio?
 8. Y Ddeddf Iechyd Meddwl ac ôl-ofal adran 117
 9. Beth os nad wyf yn medru fforddio’r ffioedd?
 10. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau