Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Pwyntiau allweddol y pwnc hwn

 1. Mae gofal iechyd preifat yn golygu talu y tu hwnt i’r GIG am y gwasanaethau iechyd yr ydych yn eu dymuno.
 2. Mae dewis talu am wasanaethau iechyd meddwl yn medru cynnig manteision, gan gynnwys dewis gwell o ble a phryd ydych yn cael eich trin.
 3. Rydych yn medru cael mynediad at ofal iechyd meddwl preifat mewn ffyrdd gwahanol. Fel arfer, mae’n well i chi ofyn i’ch Meddyg Teulu am atgyfeiriad.
 4. Mae gofal iechyd meddwl preifat fel arfer yn weddol ddrud. Mae hyn yn dibynnu ar y math o wasanaethau yr ydych angen.
 5. Rydych yn medru cwyno am wasanaeth os nad ydych yn hapus.

O fewn y pwnc hwn

 1. Trosolwg
 2. Beth yw gofal iechyd meddwl preifat?
 3. Pam fyddem yn dewis mynd yn breifat?
 4. Sut wyf yn cael mynediad at ofal iechyd meddwl preifat?
 5. Sut wyf yn talu am ofal iechyd meddwl preifat?
 6. Beth yw fy hawliau?
 7. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau