Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Pwyntiau allweddol y pwnc hwn

 1. Mae’r Lwfans Byw’r Anabl, Taliad Annibynnol Personol a’r Lwfans Mynychu yn dod i ben os ydych yn yr ysbyty am 28 diwrnod.
 2. Rydych yn medru parhau i dderbyn Budd-dal Tai am hyd at 52 wythnos.
 3. Ni fydd Credyd Cynhwysol yn cael ei effeithio am hyd at chwe mis.
 4. Os ydych yn derbyn budd-daliadau, dywedwch yr Adran Waith a Phensiynau a’ch awdurdod lleol os ydych yn mynd i’r ysbyty.
 5. Os nad ydych wedi dweud wrth yr Adran Waith a Phensiynau eich bod yn yr ysbyty, byddant yn parhau i dalu’r budd-daliadau i chi - efallai bod hyn yn golygu nad ydych yn derbyn swm cywir ac efallai y bydd rhaid i chi ad-dalu peth o’r arian.
 6. Mae modd i chi wneud cynllun gyda pherthynas neu ffrind fel eu bod yn gwybod beth i’w wneud os ydych yn mynd i’r ysbyty, ac maent hefyd yn medru helpu rheoli eich sefyllfa ariannol tra’ch bod yn yr ysbyty.
 7. Dylech barhau i dalu eich biliau hanfodol (megis rhent, treth cyngor, ynni ac yswiriant) ac mae modd i chi wneud hyn drwy gyfrwng debydau unionyrchol gan fod hyn yn hawdd.
 8. Os yw eich iechyd yn golygu nad ydych yn medru gwneud penderfyniadau ariannol, efallai y bydd angen rhywun arnoch i reoli eich arian ar eich rhan.

O fewn y pwnc hwn

 1. Trosolwg
 2. Beth sydd yn digwydd i’m harian, cartref ac anifeiliaid anwes pan fyddaf yn mynd i’r ysbyty?
 3. A ddylem ddweud wrth rywun fy mod wedi mynd i mewn o’r ysbyty?
 4. Roeddwn yn gweithio pan wnes i fynd i mewn i’r ysbyty. Beth sydd yn digwydd i’m cyflog?
 5. Roeddwn yn hawlio budd-daliadau pan oeddwn wedi mynd i’r ysbyty. Beth fydd yn digwydd iddynt?
 6. Rwyf yn hawlio Credyd Cynhwysol. Sut y bydd hyn yn cael ei effeithio?
 7. Sut wyf yn medru talu fy miliau os wyf yn yr ysbyty?
 8. Nid wyf yn medru fforddio fy nyledion, beth allaf wneud?
 9. Beth sy’n digwydd os nad wyf yn medru gofalu am fy arian?
 10. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau