Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Pwyntiau allweddol y pwnc hwn

  1. Y lle cyntaf i fynd am gymorth iechyd meddwl yw eich meddyg neu Feddyg Teulu
  2. Efallai y byddwch hefyd yn medru trefnu cymorth gan wasanaethau cymdeithasol
  3. Mae’n debyg fod yna grŵp cymorth yn agos atoch lle y mae modd i chi gwrdd â phobl eraill sydd wedi cael profiadau tebyg

O fewn y pwnc hwn

  1. Trosolwg
  2. Ble allaf gael cymorth ar gyfer iechyd meddwl?
  3. Gofal Cymdeithasol
  4. Pa wasanaethau gofal cymdeithasol sydd ar gael?
  5. Grwpiau Cymorth
  6. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau