Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Pwyntiau allweddol y pwnc hwn

 1. Rhaid i chi apelio i’r gwasanaeth tribiwnlys o fewn 1 mis o’r dyddiad ar yr Hysbysiad Ailystyriaeth Gorfodol
 2. Bydd y tribiwnlys yn ystyried yr holl wybodaeth a gyflwynir gennych chi a’r Adran Waith a Phensiynau. Byddant yn penderfynu a ddylid newid y penderfyniad ai peidio.
 3. Os ydych yn penderfynu apelio, bydd angen i chi baratoi’r apêl eich hun. Efallai bod yna wasanaeth yn eich ardal sydd yn medru eich helpu chi gyda’r apêl hon.
 4. Efallai y byddai’n ddefnyddiol i chi roi gwybodaeth i’r gwasanaeth tribiwnlys cyn eich gwrandawiad.
 5. Mae hefyd modd i chi apelio yn erbyn penderfyniad gan yr awdurdod lleol am fudd-daliadau megis budd-dal tai.
 6. Rhaid i chi ofyn am ailystyriaeth gorfodol o’r Adran Waith a Phensiynau cyn eich bod yn medru apelio i’r tribiwnlys.

O fewn y pwnc hwn

 1. Trosolwg
 2. Y broses apêl
 3. Paratoi eich apêl
 4. Cyflwyno eich dadl yn ysgrifenedig
 5. Gwneud trefniadau ar gyfer y tribiwnlys
 6. Mynd i’r gwrandawiad
 7. Cyngor ar gyfer cynrychioli eich hun
 8. A wyf yn medru apelio yn erbyn penderfyniad am fy nghymorth treth cyngor neu fudd-dal?
 9. Llythyr enghreifftiol ar gyfer gwneud cais am dystiolaeth
 10. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau