Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Pwyntiau allweddol y pwnc hwn

 1. Os ydych anghytuno gyda phenderfyniad sydd wedi ei wneud gan yr Adran Waith a Phensiynau am eich budd-daliadau, mae modd i chi ofyn iddynt ail-ystyried.
 2. Rhaid i chi ofyn i’r Adran Waith a Phensiynau i ailystyried eich penderfyniad cyn eich bod yn medru apelio i dribiwnlys ac mae hyn yn cael ei alw’n ‘ailystyriaeth gorfodol’.
 3. Mae yna gyfyngiadau amser llym o ran ailystyriaeth gorfodol - rhaid i chi ofyn o fewn mis o’r dyddiad ar eich llythyr penderfyniad.
 4. Os yw’r Adran Waith a Phensiynau yn newid ei benderfyniad, bydd eich budd-dal yn cael ei ôl-ddyddio i ddyddiad y penderfyniad gwreiddiol.
 5. Os nad yw’r Adran Waith a Phensiynau yn newid ei benderfyniad, rydych yn medru apelio i dribiwnlys annibynnol

O fewn y pwnc hwn

 1. Trosolwg
 2. Beth yw ailystyriaeth gorfodol?
 3. Nid oes dim amser ar ôl – os rhywbeth y gallaf ei wneud?
 4. Beth sydd yn digwydd i’m budd-daliadau yn ystod ailystyriaeth gorfodol ?
 5. Beth sydd yn digwydd i’m budd-daliadau ar ôl yr ailystyriaeth gorfodol?
 6. Llythyron enghreifftiol
 7. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau