Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Pwyntiau allweddol y pwnc hwn

 1. Os ydych yn treulio mwy na 35 awr yr wythnos yn gofalu am rywun sydd yn derbyn budd-daliadau i’r anabl, rydych yn medru hawlio Lwfans Gofalwyr.
 2. Efallai y byddwch yn cael mwy o arian o’r budd-daliadau eraill yr ydych yn eu derbyn os ydych yn gymwys i dderbyn Lwfans Gofalwyr.
 3. Mae gofalwyr yn medru derbyn symiau ychwanegol fel rhan o’u Credyd Cynhwysol.
 4. Mae rhai gofalwyr yn medru hawlio gostyngiad ar eu treth cyngor.

O fewn y pwnc hwn

 1. Trosolwg
 2. Beth yw Lwfans Gofalwr?
 3. Sut y caiff y Lwfans Gofalwr (LG) ei effeithio gan fudd-daliadau eraill?
 4. Beth os wyf yn cael seibiant o’m rôl gofalu?
 5. Beth yw Premiwm Gofalwr?
 6. Beth yw’r Credyd Cynhwysol?
 7. Beth yw Credydau Gofalwr?
 8. A wyf yn medru hawlio Gostyngiad ar fy Nhreth Cyngor?
 9. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau