Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Pwyntiau allweddol y pwnc hwn

 1. Mae Taliad Annibynnol Personol (TAP) yn helpu gyda'r costau ychwanegol sydd gennych yn sgil salwch neu anabledd
 2. Bydd TAP yn disodli’r Lwfans Byw i'r Anabl i bobl mewn oedran gweithio (16 i 64 mlwydd oed) erbyn diwedd 2017
 3. Mae TAP yn cynnwys dwy ran, sef ‘byw o ddydd i ddydd’ a ‘symuded’. Maent yn cael eu hadnabod fel elfennau
 4. Mae’r ddwy elfen yn cael eu talu ar gyfradd ‘safonol’ neu ‘datblygedig’
 5. Byddwch angen i chi lenwi ffurflen er mwyn dweud sut y mae eich afiechyd meddwl yn effeithio ar eich gweithgareddau dyddiol
 6. Efallai y bydd rhaid i chi fynd am asesiad meddygol wyneb i wyneb
 7. Efallai y byddai’n helpu i chi ofyn am dystiolaeth gefnogol o’ch gweithwyr gofal iechyd proffesiynol

O fewn y pwnc hwn

 1. Trosolwg
 2. Beth yw TAP?
 3. Beth os wyf yn hawlio Lwfans Byw i’r Anabl (LBA)?
 4. Pwy sydd yn medru hawlio Taliad Annibynnol Personol (TAP)?
 5. Sut y byddaf yn cael fy asesu ar gyfer Taliad Annibynnol Personol (TAP)?
 6. Sut wyf yn gwneud cais?
 7. Pa gwestiynau sydd ar y ffurflen ‘Sut y mae eich anabledd yn effeithio arnoch’
 8. A ddylem drefnu tystiolaeth atodol?
 9. A fydd rhaid i mi fynd am asesiad meddygol wyneb i wyneb?
 10. A wyf yn medru apelio os wyf yn credu fod y penderfyniad yn anghywir
 11. A oes angen i mi siarad gyda chynghorydd lles?
 12. Beth sydd yn digwydd os yw fy iechyd yn newid tra’n derbyn Taliad Annibynnol Personol (TAP)?
 13. A oes rhywun yn medru gwneud cais am Daliad Annibynnol Personol (TAP) ar fy rhan?
 14. Gwybodaeth am Daliad Annibynnol Personol (TAP)
 15. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau