Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Pwyntiau allweddol y pwnc hwn

 1. Mae CC yn fudd-dal i bobl sydd rhwng 18 a 65 mlwydd oed. Bydd rhai pobl sydd yn 16-17 hefyd yn medru gwneud cais.
 2. Mae CC yn disodli chwe budd-dal gan gynnwys Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn ymwneud ag incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn ymwneud ag incwm, Cymorth Incwm, Credydau Treth a Budd-dal Tai.
 3. Rydych yn medru hawlio CC hyd yn oed os ydych yn y gwaith neu os nad ydych yn gweithio. .

O fewn y pwnc hwn

 1. Trosolwg
 2. Beth yw Credyd Cynhwysol?
 3. Faint fyddaf yn derbyn?
 4. Beth os wyf yn gweithio neu’n astudio?
 5. Beth os wyf yn gofalu am rywun neu fod plant gennyf?
 6. Beth am fy nghostau tai?
 7. Sut y bydd incwm, cynilion ac eiddo yn effeithio ar fy Nghredyd Cynhwysol?
 8. A fydd y Cap Budd-dal yn effeithio arnaf
 9. Sut y byddaf yn derbyn fy nhaliadau Credyd Cynhwysol?
 10. Beth yw ymrwymiad yr hawlydd?
 11. A wyf yn medru apelio os wyf yn anghytuno gyda phenderfyniad
 12. Pryd y bydd angen i mi hawlio
 13. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau