Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Pwyntiau allweddol y pwnc hwn

 1. Os nad ydych yn medru gweithio yn sgil eich salwch, mae modd i chi wneud cais am LCCh
 2. Mae yna ddau fath o LCCh: yn seiliedig ar gyfraniadau a’n seiliedig ar incwm.
 3. Er mwyn hawlio LCCh, bydd angen i chi fynd i weld eich Meddyg Teulu a cheisio sicrhau ‘nodyn ffitrwydd’ sydd yn nodi eich bod yn sâl.
 4. Bydd yr Adran Waith a Phensiynau yn gofyn i chi gwblhau ffurflen sydd yn gofyn cwestiynau am eich iechyd er mwyn penderfynu a ydych yn medru gweithio, a byddwch o bosib angen asesiad iechyd.
 5. Os ydych yn derbyn LCCh, bydd yr Adran Waith a Phensiynau yn eich gosod mewn ‘grŵp gweithgaredd sydd yn ymwneud gyda gwaith’ neu’r ‘grŵp cymorth’, gan ddibynnu pa mor anodd yw gweithio i chi’.
 6. Os ydych yn ymuno â’r grŵp gweithgaredd sy’n ymwneud gyda gwaith, rhaid i chi fynychu cyfarfodydd er mwyn trafod y fath o gymorth sydd angen arnoch er mwyn gweithio
 7. Yn y grŵp cymorth, nid oes rhaid i chi fynd i gyfarfodydd a byddwch yn derbyn mwy o arian nag ydych yn derbyn yn y ‘grŵp gweithgaredd sydd yn ymwneud gyda gwaith’.
 8. Os nad ydych yn medru derbyn y LCCh, mae yna opsiynau i hawlio Lwfans Ceisio Gwaith neu Gredyd Cynhwysol yn eu lle.
 9. Os ydych yn anghytuno gyda phenderfyniad am y LCCh, gallwch ofyn i’r Adran Waith a Phensiynau i ystyried y cais eto ac mae modd i chi apelio wedyn os nad ydych yn cytuno gyda’u penderfyniad yr eilwaith.

O fewn y pwnc hwn

 1. Trosolwg
 2. Beth yw’r LCCh
 3. Sut allaf wneud cais?
 4. Beth yw’r Asesiad Gallu i Weithio?
 5. Beth yw’r grwpiau o LCCh
 6. Beth yw Rhaglen Waith?
 7. Pa waith y mae hawl gennyf ei wneud tra’n derbyn LCCh?
 8. A wyf yn medru apelio os ydw i'n credu bod y penderfyniad am y LCCh yn anghywir ?
 9. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau