Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Pwyntiau allweddol y pwnc hwn

 1. 1. Er mwyn hawlio LCG neu’r gallu cyfyngedig ar gyfer yr elfen waith y CC, rhaid i’r Adran Waith a Phensiynau benderfynu a ydych yn rhy sâl i weithio a rhaid iddynt wneud hyn drwy ofyn i chi gwblhau Asesiad Gallu i Weithio (AGiW).
 2. 2. Bydd yr Adran Waith a Phensiynau yn danfon holiadur iechyd atoch sydd yn gofyn cwestiynau ynglŷn â’r ffordd y mae eich afiechyd yn effeithio ar eich gallu i weithio.
 3. 3. Mae’n bwysig i roi llawer o wybodaeth ynglŷn â’r ffordd y mae eich afiechyd yn effeithio arnoch yn yr holiadur iechyd.
 4. 4. Byddwch siŵr o fod angen mynd am asesiad meddygol er mwyn cadarnhau sut y mae eich cyflyrau yn effeithio ar eich bywyd a’ch gallu i weithio.
 5. 5. Os yw’r Adran Waith a Phensiynau yn penderfynu nad ydych yn ddigon da i weithio, ni fyddwch yn derbyn LCG neu CC gyda’r gallu cyfyngedig ar gyfer yr elfen waith.
 6. 8. Os ydych yn derbyn LCG, byddwch yn y grŵp gweithgaredd sydd yn ymwneud gyda gwaith (GGYG) neu’r grŵp cymorth (GC).
 7. 9. O ran y CC, efallai y byddwch yn derbyn y gallu cyfyngedig ar gyfer yr elfen waith (GCG), neu’r gallu cyfyngedig ar gyfer yr elfen gweithgaredd yn ymwneud â gwaith (GCGYG).

O fewn y pwnc hwn

 1. Trosolwg
 2. Beth yw’r Asesiad Gallu i Weithio?
 3. Sut wyf yn cwblhau’r holiadur iechyd?
 4. A fydd rhaid i mi fynd am asesiad meddygol?
 5. Beth sydd yn digwydd nesaf?
 6. Beth yw’r grŵp cymorth neu’r elfen gallu cyfyngedig ar gyfer gweithgaredd yn ymwneud â gwaith?
 7. Beth yw’r grŵp gweithgaredd yn ymwneud â gwaith (GGYG)?
 8. Disgrifyddion yr holiadur iechyd
 9. Asesiad ar gyfer gallu cyfyngedig ar gyfer gweithgaredd yn ymwneud â gwaith
 10. Llythyr Enghreifftiol
 11. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau