Ar hyn o bryd, rydych yn yr adran cym o'r wefan.

Dim diolch, dewiswch y faner hon os gwelwch yn dda.

Pwyntiau allweddol y pwnc hwn

 1. Efallai bod hawl gennych i hawlio budd-daliadau os ydych yn rhy sâl i weithio, os ydych ar incwm isel neu’n meddu ar anghenion gofal neu symudedd.
 2. Dylech wirio eich budd-daliadau os ydy’ch amgylchiadau yn newid gan y bydd hyn yn sicrhau eich bod yn derbyn yr hyn yr ydych yn gymwys i’w dderbyn.
 3. Os ydych yn cael trafferth gyda’ch budd-daliadau, dylech ofyn am gyngor a chymorth gan gynghorydd hawliau lles.

O fewn y pwnc hwn

 1. Trosolwg
 2. Sut wyf yn gwirio’r hyn yr wyf yn gymwys i’w dderbyn?
 3. Credyd Cynhwysol
 4. Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 5. Lwfans Ceisio Gwaith
 6. Cymorth Incwm
 7. Budd-dal Analluogrwydd
 8. Lwfans Anabledd Difrifol
 9. Tâl Salwch Statudol
 10. Credydau Treth Gwaith
 11. Taliadau Annibynnol Personol
 12. Beth yw Budd-dal Tai?
 13. Cymorth gyda Llog Morgais
 14. Treth Cyngor: Esemptiadau a Chymorth i Dalu
 15. Cronfa Gymdeithasol
 16. Camau nesaf
x

A yw'r erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

A oedd yr erthygl hon yn ddefnyddiol i chi?

×
Dywedwch mwy wrthym os gwelwch yn dda

For urgent help, please see Help a chysylltiadau